Tuesday, 14 February 2012

Afghaans KMT

Vandaag was weer zo'n enorm goede dag, een inspirerende en hoopgevende dag.
Het was mooi weer, koud maar helder en de weg naar het Police HQ was prima te berijden.

Op het PHQ had de Generaal-majoor Qatra zijn hele Korps Management Team bijeen geroepen om aan te horen wat de plannen van de generaal zijn op het gebied van (management)training om het korps in de provincie Kunduz gereed te maken voor 2014 en de overdracht van de verantwoordelijkheid voor de veiligheid door de internationale gemeenschap aan de Afghaanse overheid. Met name natuurlijk de Afghan National Police (transitie).
Misschien niet een KMT vergadering zoals dat in een Nederlands korps zou plaats hebben maar wel een waarin een enthousiast en verantwoordelijk leider uiteen zet hoe hij het graag ziet.

 
Ik had mijn tolk gevraagd om niet zo zeer voor mij te vertalen maar vooral aantekeningen te maken van de discussie; maar het pakte wat anders uit. Er was geen sprake van een discussie; de generaal zette zijn plannen uiteen waarbij de leden van het KMT regelmatig hun instemming betuigden door te knikken of goedkeurend te mompelen.
Overigens stak hij niet onder stoelen of banken dat hij zelf graag deel wil nemen aan de opleidings activiteiten. Hij wil van zijn KMT een sterk team maken. Hij ziet dat er veel wordt geïnvesteerd in de opleiding aan de basis en in politie vaktechnische onderwerpen. Hij vindt dat versterking van de management vaardigheden ten minste even belangrijk zijn voor een goed functioneert korps.
Prima toch ? Echt een goede dag geweest.

No comments:

Post a Comment