Monday, 18 June 2012

Dienst honden

Ik heb al een keer iets geschreven over diensthonden.
Onze Duitse collega met zijn hond in het EUPOL vliegtuig als of het de gewoonste zaak van de wereld is (zie mijn blog van 25 april).
Maar het leger beschikt ook over honden.
Het is een indrukwekkend gezicht om de geleiders en de honden samen te zien.
De honden helemaal op hun gemak tussen de mensen en tussen al het militaire materieel.


En in een macho wereld met uniformen en badges kunnen de honden natuurlijk niet achterblijven.
Vandaar dat zij op hun tuigje ook een badge hebben.


Op Kandahar Airfield (KAF) is een klein monument ter nagedachtenis aan de diensthonden die in Afghanistan zijn gesneuveld.

No comments:

Post a Comment