Monday, 30 April 2012

Vrouwen met moed

In Nederland was het, toen ik in 1970 bij de politie begon, nog helemaal geen gemeen goed dat de vrouwelijke collega's in alle takken van het politiewerk welkom waren. Ja bij de KPZP (kinder- en zedenpolitie) en bij het Verkeer (vaak specifiek voor verkeersonderwijs op scholen). In de Algemene Surveillance Dienst ? Echt niet in alle korpsen! Dat is nu natuurlijk helemaal anders in Nederland waar de vrouw volledig deelt neemt aan het sociale en economisch leven.
Daarom is het fantastisch dat er in de provincie Kunduz op elk district dames werken. En de provinciaal commandant MG Qatra steunt vrouwen participatie in zijn korps volledig.
Hun positie is niet makkelijk. In het bijzonder in een land waar de meeste dames de volledige burqa dragen.


Deze dames zijn moedig en zijn de voorlopers van een culturele verandering.
Mijn collega's zetten zich in, niet alleen voor de opleiding van de dames (want in bijna elke opleidingsgroep zowel bij Rule of Law als bij de specifieke politie opleidingen zijn dames vertegenwoordigd), maar ook door mentoring en advies specifiek voor vrouwelijke politie ambtenaren.


No comments:

Post a Comment