Tuesday, 10 April 2012

پلیس

Politie wordt geschreven als     پلیس
De politie collega probeert hier ook open te staan voor de burgerij. Misschien meer dan we wel denken. Zo vertelde de commandant van PSS 2 ons vandaag dat hij elke 14 dagen een uitgebreide bespreking (jirga) heeft met de dorpsoudsten van zijn verzorgingsgebied. In hoeveel teams is dat het geval in Nederland ?
Toch ziet het beeld van de politie in sommige opzichten er toch wel wat anders uit.
Maar dat is lang niet altijd de vrije keuze van de Afghaanse politie collega. De veiligheid situatie maakt deels dat de politie ambtenaar zich anders gedraagt. De verliezen onder de politie zijn groter dan onder het Afghaanse leger.


Dit roadblock bij voorbeeld ziet er redelijk grimmig uit.
In dit geval was het ook wel noodzakelijk, een hele hoge vertegenwoordiger van de Afghaanse regering was op bezoek en er was dus veel personeel ingezet om de veiligheid in de stad te handhaven.
Helaas zijn strenge veiligheids maatregelen soms noodzakelijk.


De politieman is een soft target. Hun auto's zijn niet gepantserd en ze dragen geen kogelwerende vesten.
Vaak werken ze alleen of in kleine groepen en zijn daardoor kwetsbaar dat terwijl de ANA (Afghaans leger) steeds in formaties op de weg komt. En het materieel van de ANA is wel gepantserd en hun bewapening zwaarder.
Voor de politie moet de versterking vaak van heel ver weg komen, vooral in de dorpen en het platte land.


Maar er wordt ook vaak en uitbundig naar ons gezwaaid. Zowel door de burgerij als door de politie.

No comments:

Post a Comment