Friday, 13 April 2012

Schapen

85% van de Afghaanse bevolking is betrokken bij landbouw en veeteelt en dat is daarmee de grootste sector van de Afghaanse economie. De dames hebben de pluimvee teelt in handen (thuis in de Qala, ommuurde huizen). De mannen, en jongens, houden de schapen en geiten.Hier op het plateau maar ook net buiten de stad Kunduz zie je kuddes schapen. Meestal zijn de kuddes niet zo groot, maar wel talrijk.
De producten zijn natuurlijk, de wol, het vlees maar ook de kostbare Karakul huiden.
In 1970 werd het aantal schapen nog geschat op 22 miljoen stuks. In 1988 was dat aantal al gedaald met 65 %.
De burgeroorlog was rampzalig voor de veeteelt. Nu langzamerhand nemen de kuddes weer in aantal toe en verbetert ook de gezondheid van de schapen.No comments:

Post a Comment